RĶVS bibliotēkas lietotāju e-aptaujas rezultāti.

Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un uzzinātu lietotāju viedokli un to vajadzības, laika periodā no 03.03.2021. - 31.03.2021. un no 12.04.2021.-30.04.2021. RĶVS bibliotēka veica 2 lietotāju aptaujas:

1. RĶVS bibliotēkas e-aptauja darbiniekiem.

Ar mērķi uzlabot bibliotēkas [skolas] kvalitāti nākotnē, RĶVS bibliotēka veica aptauju 67 skolas darbiniekiem, lai noskaidrotu viedokli par tās darbu un sniegtajiem pakalpojumiem. Anketu aizpildīja 33 skolas darbinieki, atbildot uz 10 jautājumiem. Lielākā daļa pedagogu ar bibliotēku un tās pakalpojumiem ir apmierināta un izmanto tikai nepieciešamības gadījumā mācību darbam.

Darbinieku aptaujas kopsavilkums. 

2. RĶVS bibliotēkas e-aptauja skolniekiem.

Ar mērķi uzzināt lietotāju vajadzības un informēt lietotājus par «Bibliotēkas un izsniegto grāmatu lietošanas kārtību», RĶVS bibliotēka veica aptauju skolniekiem un viņu vecākiem. Anketa ar «Bibliotēkas un izsniegto grāmatu lietošanas kārtību» pielikumā tika izsūtīta E-klasē 684 skolniekiem un viņu vecākiem, kopā 1895. Aizpildītas 115 anketas laika posmā no 12.04.2021.-30.04.2021. Tāpat kā pedagogi, lielākā daļa skolnieku ir ar bibliotēku un tās sniegtajiem pakalpojumiem apmierināti un izmanto to tikai nepieciešamības gadījumā mācībām.

Skolnieku aptaujas kopsavilkums.  
Aptaujas un kopsavilkumus sagatavoja bibliotekāre Lolita Jonikāne.

Bibliotēkā ir apskatāma tematiskā literatūras izstāde, kas veltīta Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā & Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.

Tematiskā izstāde: 1. maijs - Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā & 4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

1. maijs - Latvijas valstij šī diena ir īpaši nozīmīga, jo tiek svinēti divkārši, savstarpēji saistīti svētki - tieši 1. maijā pirmoreiz tika sasaukta Latvijas Republikas Satversmes sapulce, kas izstrādāja un 1922. gadā pieņēma valsts pamatlikumu - Satversmi, kura nosaka katra mūsu valsts iedzīvotāja demokrātiskās tiesības - tiesības uz izglītību, veselības aprūpi, darbu utt.

1. maijā Latvijā tiek atzīmēti arī Darba svētki. Gan pasaulē, gan mūsu valstī šos svētkus svin jau vairāk nekā 100 gadu un to aktualitāte ir neapstrīdama joprojām.

Kopš 2004. gada 1. maija atzīmējam arī Latvijas uzņemšanu Eiropas Savienībā.

1990. gada 4. maijā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.

Tāpat kā valsts dibināšana, arī šis bija drosmīgs solis, radot jaunu varoņu paaudzi. Novērtēsim un izcelsim savus varoņus, un godināsim Latvijas neatkarības atjaunošanu pie balti klātiem galdiem 4. maijā.

Daudz laimes otrajā dzimšanas dienā, Latvija!

Informāciju sagatavoja Lolita Jonikāne.

Bibliotēkā ir apskatāma tematiskā literatūras izstāde, kas veltīta Pasaules dzejas dienai.  

Tematiskā izstāde: 21. martā - Pasaules dzejas diena.

Interesanti fakti par dzeju:

 • Pasaules dzejas diena tika izveidota 1999. gadā Francijas galvaspilsētā Parīzē 30. ANO Ģenerālās asamblejas ietvaros.
 • Vecākais dzejolis parādījās pirms 44 gadsimtiem.
 • Interesantu dzejoli uzrakstīja ķīniešu dzejnieks Su Hui, kurš dzīvoja 4. gadsimtā. To varēja lasīt 2848 veidos.
 • Pirmā Dzejas diena Latvijā tika rīkota 1965. gada 11.septembrī, atzīmējot dzejnieka Jāņa Raiņa 100. dzimšanas dienu. Tajā dienā atklāja Raiņa pieminekli.

Ko Tev nozīmē dzeja?

Aicinām sākumskolas skolēnus apgūt interneta alfabētu kopā ar Vaifiju! 

Vai pietiek, ja zini latviešu valodas vai angļu valodas alfabētu? Nē, jo mūsdienās ikvienam ir jāzina arī interneta alfabēts! Kas gan tajā ir īpašs? To uzzināsiet, skatoties īsfilmas "Vaifija interneta alfabēts", kurās Vaifijs - zēns, kurš dzīvo internetā, māca bērniem svarīgākos vārdus, kas jāzina katram interneta lietotājam.

Īsfilmas izmantojamas sākumskolā, apgūstot tēmas par drošību un pieklājīgu uzvedību internetā, jēgpilnu tehnoloģiju lietošanu, kritisko domāšanu un darbu ar informāciju.

Video un mācību materiāli pieejami šeit! 

Tematiskā izstāde: 21. februāris - Starptautiskā dzimtās valodas diena.

Starptautiskā dzimtās valodas diena ir 1999. gada novembrī UNESCO izveidota dzimtās valodas piemiņas diena, kuru katru gadu atzīmē 21. februārī. Pieminot 1952. gada 21. februārī nogalinātos bengāļu studentus, kas aizstāvēja savu valodu.

Tas izveidošanas mērķis ir veicināt valodu un kultūru daudzveidību un daudzvalodību, jo aptuveni puse no valodām ir apdraudētas, un vairums no tām stāv uz izmiršanas sliekšņa.

Tematiskā izstāde veltīta latviešu valodai. Latviešu valoda pasaules kartē - maza vai liela?

Latviešu valoda ir dzimtā valoda ap 1,5 mljoniem cilvēku pasaulē, no tiem Latvijā dzīvo ap 1,15 miljoni cilvēku. Latviešu valodā runā ap 350 000 latviešu ārzemēs. Kā otro valodu to pārzina un lieto ap 500 000 cilvēku.
Informāciju sagatavoja Lolita Jonikāne. 

Pieejams jauns e-stāsts "Caps un ciet jeb Vilks manipulators" bērnu medijpratības veicināšanai!

"Caps un ciet jeb Vilks manipulators" ir izglītojošs un izklaidējošs stāsts, kas bērniem palīdzēs saprast, kā veidojas informatīvā vide, mācīties kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto, tostarp, internetā atrastos apgalvojumus tādās lapās, kas nav uzticami mediji, paturot prātā, ka ne viss ir tāds, kā tas izskatās.

Medijpratības pasaku radījusi Vidzemes Augstskolas docente Dr. sc. comm. Solvita Denisa-Liepniece, izdevumu papildina atjautīgas Marinas Heniņas ilustrācijas. Grāmata izdota ar Kultūras ministrijas un Vidzemes Augstskolas atbalstu.

Grāmatas elektroniskā versija pieejama ikvienam interesantam ŠEIT (PDF). 

Attālināti lietojami mācību materiāli.

Mācību materiālus dažādām vecuma grupām iespējams izmantot patstāvīgi - gan mācoties no mājām, gan klasē. Tos papildina ieteikumi skolotājiem. Tēmas:  

 • Grāmatu ilustrācijas cauri gadsimtiem. 2.-4. klase
 • Burtveidols. 3.-6. klase
 • Kas ir zīmes un simboli? Virtakas raksti un zīmes mums apkārt. 4.-6. klase
 • Dziesmas un dzeja - tautas spēks. 8.-9. klase, vidusskola
 • Kas kopīgs Vidzemes brāļu draudzei un soctīkliem? 10.-12. klase
 • Jaunlatviešu stāsti. Grāmata un nācija. 10.-12. klase
 • Cenzūra. Jēdziens un interpretācijas. 10.-12. klase

Mācību materiāli pieejami šeit.

Klajā laista jauna interaktīva spēle profesiju izzināšanai 1. - 6. klašu skolēniem.

E-vidē pieejama spēle 1. - 6. klašu skolēniem "Kļūšu par profesionāli" jeb "ParProf.lv". Spēle ir izstrādāta, lai bērniem sniegtu iespēju izzināt profesiju pasaules dažādību un iepazīt sevi tajā, un tā ir pieejama tiešsaistē jau kopš 2020. gada nogales.

Spēle ir paredzēta jaunāko klašu bērniem, tāpēc tā ir spilgta, krāsaina un to papildina dažādi skaņu efekti. Tajā var satikties ar 37 dažādu profesiju pārstāvjiem viņu darba vidē: dialogos noskaidrot profesijā nepieciešamās prasmes, zināšanas un veicamos pienākumus, un ar aizraujošu mini spēļu palīdzību pierādīt savu veiklību un atjautību. Spēlējot var pārdomāt, vai spēlētājam pašam piemīt attiecīgajam profesionālim vajadzīgās īpašības. "ParProf" iespējams spēlēt gan datorā, gan mobilajā tālrunī vai tā tīmekļa lietotnes formātā, saglabājot telefonā vai datorā bez nepieciešamības to lejuplādēt. Spēli var izmantot patstāvīgi vai kopā ar karjeras konsultantu, skolotāju vai vecākiem, pētot instrukcijas, atlasot profesijas un pārrunājot rezultātus.  

E-grāmatas.

Vai Jūs vēlaties bez maksas lasīt latviešu autoru un tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē viedierīcē vai datorā? Tas ir iespējams "3td e-GRĀMATU bibliotēkā".

"E-GRĀMATU" bibliotēku nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA "Tieto Latvia".

Lai kļūtu par "3td e-GRĀMATU bibliotēkas" lietotāju, ar Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) e-kataloga autorizācijas datiem ("Mana bibliotēka" lietotājvārds un parole) jāveic reģistrācija vietnē www.3td.lv. Ja vēl neesat  RCB lietotājs vai arī iepriekš neesat izmantojis autorizācijas datus, vērsieties Rīgas Centrālajā bibliotēkā vai jebkurā filiālbibliotēkā.

Svarīgi: E-grāmatu lasīšana nav pieejama RCB lietotājam, ja bibliotēkā nav savlaicīgi atdotas izsniegtās grāmatas un citi informācijas resursi.

Starptautiskā "paldies" diena. 

11.janvāris ir gada pats pieklājīgākais datums - šajā dienā atzīmē Starptautisko "paldies" dienu, informē portāli, kas ir saistīti ar kalendāro dienu uzskaiti. Šajā dienā būtu vēlams pateikt paldies tiem, kas atrodas jums blakus un visiem, kas jums daudz nozīmē.

Šie svētki ir sākušies pēc ANO un UNESCO iniciatīvas. Pēc psihologu domām, cilvēki lieliski apzinās labas uzvedības nozīmi, to nepieciešamību ikdienas dzīvē, bet lielāko tiesu pateicība tiek pausta neaizdomājoties par tās jēgu. Tomēr pateicības vārdiem ir maģiska iedarbība, ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits citam un pauž uzmanību, bez kuras nevar dzīvot neviens cilvēks.

Lai gan, ir atšķirības starp dažādu valstu valodu pateicības vārdiem. Piemēram, angļu valodā "paldies" jeb "thank you" tik tiešām ir tikai pateicības vārdi. Toties krievu vārdam "paldies" jeb "sposibo" ir daudz dziļāka nozīme, tas radās 16.gadsimtā no vārdu salikuma, kas tulkojumā nozīmē "glāb dievs".

Interesanti, ka vecticībnieki Krievijā cenšas nelietot vārdu krieviski "paldies" jeb "sposibo", viņi cenšas izvairīties to lietot ikdienā, jo uzskata, ka šis vārds cēlies no vārdu salikuma, kas tulkojumā latviešu valodu nozīmē "glāb Bai", un "Bai" ir vārds vienam no pagānu dieviem.

Latviešu valodā "paldies", visticamāk, ir cēlies no vārdu salikuma "palīdzi dievs". Līdz ar to, katru reizi sakot kādam paldies, mēs līdz ar to vēlam viņam palīdzību no augstākiem spēkiem viņa gaitās.

© Rīgas Ķengaraga vidusskolas bibliotēka, 2021
Informāciju sagatavo un ievieto bibliotekāre Lolita Jonikāne
Izveidots ar Webnode
Izveido savu bezmaksas mājas lapu! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Uzsākt darbu