Rīgas Ķengaraga vidusskolas bibliotēka ir "fiziska un digitāla mācību telpa, kurā lasīšana, izziņas process, pētniecība, domāšana, iztēle un radošums spēlē galveno lomu skolēnu "ceļojumā no informācijas uz zināšanām", kā arī viņu personīgajā, sociālajā un kultūras izaugsmē" [IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas, 2018].

Bibliotēkas un izsniegto grāmatu lietošanas kārtība

Par bibliotēku Kultūras datos

Bibliotēkas informācija Bibliotēku portālā

Dibināšanas gads: 1968

Darbība:

Bibliotēkas krājuma komplektēšana atbilstoši izglītības iestādē īstenotajām izglītības programmām un lietotāju pieprasījumam un uzturēšana. 

Bibliotēkas pakalpojumu sniegšana bibliotēkas lietotājiem. 

Bibliotēkas lietotāju interešu un vajadzību izpēte.

Atbalsta sniegšana pedagogiem jaunā mācību satura ieviešanā.

Pasākumu organizēšana lasītprasmes, medijpratības un informācijpratības veicināšanā, popularizējot bibliotēkas grāmatas un žurnālus. 

Bibliotēkas krājuma popularizēšana, rīkojot izstādes, iepazīstinot ar bibliotēkas jaunieguvumiem. 

© Rīgas Ķengaraga vidusskolas bibliotēka, 2021
Informāciju sagatavo un ievieto bibliotekāre Lolita Jonikāne
Izveidots ar Webnode
Izveido savu bezmaksas mājas lapu! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Uzsākt darbu